Biografija

 • CURRICULUM VITAE
  Budimka Novaković, dr med. sci.
  Redovni profesor, subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  Hajduk Veljkova 3, Srbija
  Telefon: +381 21 422 760
  E-mail: budimka@uns.ac.rs
 • ZAPOSLENJE
  Redovni profesor
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
  Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Bosna i Hercegovina
 • OBRAZOVANJE
  1983. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  1990. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  Polje: medicinska nutritivna terapija gojaznosti
  1997. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  Polje: epidemiologija i medicinska nutritivna prevencija metaboličkog sindroma

  1991. Specijalizacija
  Polje: Higijena
  2006. Subspecijalizacija
  Polje: Ishrana zdravih i bolesnih ljudi
 • ČLANSTVO
  Društvo lekara Srbije
  Lekarska komora Srbije
  Republička Komisija za dijabetes
  Stručni savet za biološku sigurnost Republike Srbije
 • RECENZENT
  Journal of Food Sciences and Nutrition,
  ISSN: 1465-3478 (electronic), 0963-7486 (print), Impact Factor 0.778 (2010)
  Journal of US-China Medical Sciences
  ISSN: 1548-6648
 • ČLAN UREĐIVAČKOG ODBORA
  HealthMED Journal
  ISSN: 1840-2291, Impact Factor 0.331 (2010)
  Journal of Health Sciences
  ISSN: 1986-8049 (online), 2232-7576 (print)
  PONS
  ISSN: 1820-2411