Medicinska nutritivna prevencija

Medicinska nutritivna prevencija predstavlja skup nutritivnih postupaka kojima se smanjuje rizik za pojavu bolesti:

  • Procena uticaja određenog stanja uhranjenosti na rizik za pojavu bolesti
  • Analiza dosadašnjeg načina ishrane i procena rizika od određenog načina ishrane za pojavu bolesti
  • Postizanje i održavanje poželjne telesne mase
  • Planiranje i održavanje individualnih potreba u energiji, hranljivim i zaštitnim materijama
  • Izrada individualnih jednodnevnih i višednevnih planova ishrane
  • Nadzor i kontrola uticaja predloženog plana ishrane na zdravlje