Medicinska nutritivna terapija

Medicinska nutritivna terapija (MNT) predstavlja skup nutritivnih postupaka kojima se bolest leči ako je nepravilna ishrana osnovni uzrok nastanka bolesti ili se bolest ublažava ako je nepravilna ishrana doprinosni činioc nastanka bolesti.Sastavni deo medicinske nutritivne terapije je redovna fizička aktivnost. Medicinska nutritivna terapija je potpuno individualna.

Medicinsku nutritivnu terapiju u Republici Srbiji treba da sprovodi lekar subspecijalista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi koji jeste isto što i od države ’’registrated dietitian’’ u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Australiji i Evropskoj uniji. Od države registrovani dijetetičar u navedenim zemljama ima najmanje četvorogodišnje akademsko obrazovanje, a vrlo često ima i više nivoe obrazovanja.

Zašto u Republici Srbiji treba lekar da sprovodi MNT? Lekar subspecijalista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi tokom studija medicine uči kako ljudski organizam fiziološki radi, uči kako bolest nastaje i kako se bolest leči. Da bi lekar subspecijalista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi mogao da primeni principe MNT, mora znati da razlikuje zdravlje od bolesti i mora znati da medicinsku nutritivnu terapiju individualno prilagodi.

U srpskom jeziku odomaćen izraz ’’dijeta’’ jeste pogrešno upotrebljena reč iz engleskog jezika diet što znači ishrana, a ne način lečenja bolesti usled nepravilne ishrane.

U Ordinaciji Novaković medicinsku nutritivnu terapiju sprovodi Prof. dr Budimka Novaković, subspecijlista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Medicinska nutritivna terapija anemija

Nutritivne anemije imaju vrlo veliku učestalost u svetu kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju.

Dugotrajni nedovoljni unos pojedinih hranljivih i zaštitnih materija može usloviti nastanak određenih oblik anemija.

Nedostatak gvožđa u ishrani najčešći je pojedinačni nutritivni defict u svetu i uzrokuje pojavu sideropenijske anemije (anemija usled nedostatka gvožđa).Mnogi činioci iz ishrane mogu ozbiljno doprinositi nastanku sideropenijske anemije.

U opštem shvatanju postoje duboko ukorenjene nutritivne zablude šta sve može koristiti u lečenju anemija usled nedostatka gvožđa što samo otežava proces lečenja.

Osoba sa prisutnom sideropeničnom anemijom prvo treba da se obrati porodičnom lekaru ili ako postoji mogućnost lekaru specijalisti hematologije.Obzirom da u nastanku sidropenijske anemije značajnu ulogu ima nepravilna ishrana u lečenju sideropenijske anemije treba obavezno uključiti lekara specijalistu za ishranu zdravih i bolesnih ljudi.

Lekar specijalista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi treba da nauči osobu sa sideropenijskom anemijom koje namirnice jesu izvor gvožđa, potrebnih ostalih hranljivih materija, neophodnih vitamina i minerala, a šta jesu zablude i verovanja.

Perniciozna anemija (megaloblastna anemija) je u velikom procentu slučajeva nutritivno uslovljena (nedostatk vitamina B12, folne kiseline).Osnovno lečenje preduzima lekar specijalista hematolog.Lekar specijalista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi treba da nauči osobu sa pernicioznom anemijom koje namirnice jesu izvor potrebnih vitamina, a šta ne treba koristiti u ishrani.

U Ordinaciji Novaković medicinsku nutritivnu terapiju nutritivno uzrokovanih anemija primenjuje Prof. dr Budimka Novaković, subspecijlista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Gojaznost

Gojaznost je masovna nezarazna bolest i istovremeno predstavlja najčešći uzrok nastanaka drugih masovnih nezaraznih bolesti: šećerne bolesti, poremećaja masnih materija u krvi, visokog krvnog pritska, kardiovaskularnih bolesti (KVB) i cerebrovaskularnih bolesti (CVB), nekih lokalizacija malignih bolest, degenerativnih bolestu koštanozglobnog sistema, obstruktivnih bolesti pluća, kamena u žučnoj kesi.

Postojanje centralne gojaznosti jeste veći rizik za nastajanje navedenih bolesti.

Učestalost prekomerne telesne mase (PTM) i gojaznosti u svetu poprima pandemijski oblik.Daleko najčešći uzroci nastanka prekomerne telesne mase i gojaznosti su ishrana visoke energetske gustine i nedovoljna fizička aktivnost.Mnogo ređe uzrok gojaznosti jeste neko oboljenje (sekundarna gojaznost) ili korišćenje nekih lekova.

Individualna medicinska nutritivna terapija gojaznosti jeste jedino opravdani način lečenja prekomerne telesne mase i gojaznosti.Redovna fizička aktivnost neodvojivi je deo lečenja prekomerne telesne mase i gojaznosti.

U Ordinaciji Novaković koriste se postupci medicinske nutritivne terapije gojaznosti zasnovani na aktuelnim preporukama Svetske zdravstvene organizacije (SZO), Američke dijetetske organizacije (ADA), priznatih medicinskih ustanova u svetu (Mejo klinika, Harvard Scool of Public Health).

Postizanje i održavanje poželjne telesne mase postiže se saradnjom sa lekarom specijalistom za ishranu zdravih i bolesnih ljudi (nutricionistom).

U Ordinaciji Novaković medicinsku nutritivnu terapiju prekomerne telesne mase i gojaznosti primenjuje Prof. dr Budimka Novaković, subspecijlista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Prediabetes,diabetes mellitus

Diabetes mellitus (šećerna bolest) ima epidemijski rast u svetu.Od ukupnog broja osoba sa šećernom bolešću, oko 95% pripada insulinnezavisnoj šećernoj bolesti (diabetes mellitus tip 2), a oko 5% insulinzavisnoj šećernoj bolesti (diabetes mellitus tip1).Poremećaj tolerancije glukoze koji se prvi put javlja u trudnoći naziva se gestacioni diabetes.

Ishrana visoke energetske gustine i nedovoljna fizička aktivnost najzanačajniji su uzroci nastajanja tipa 2 šećerne bolesti. U lečenju tipa 2 diabetes mellitusa prvi korak je medicinska nutritivna terapija, drugi korak je povećanje fizičke aktivnosti i teći korak je medikamentozno lečenje.U lečenju diabetes mellitusa tip 2 jednaku ulogu imaju lekar specijalista endokrinolog i lekar specijalista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi.

U lečenju tipa 1 šećerne bolesti prvi korak u lečenju je insulinska terapija, drugi korak je medicinska nutritivna terapija, treći korak je povećanje fizičke aktivnosti.

Prediabetes je stanje kada je poremećena tolerancija glukoze, može se dokazati biohemijski ali osoba nema subjektivnih tegoba. U stanju prediabetesa mogu nastati sve komplikacije koje nastaju u već manifestnoj šećernoj bolesti.Principima medicinske nutritivne terapije može se sprečiti ili odložiti pojava šećerne bolesti.

Medicinska nutritivna terapija šećerne bolesti ima za cilj sprečavanje pojave komplikacija šećerne bolesti, smanjenje broja dana izgubljenog zdravog života i smanjenje troškova za lečenje šećerne bolesti.

U Ordinaciji Novaković medicinsku nutritivnu terapiju prediabetesa i diabetesa, primenjuje Prof. dr Budimka Novaković, subspecijlista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Poremećaj masnih materija u krvi (hiperlipoproteinemije)

Poremećaji masnih materija u krvi mogu se ispoljiti u vidu povećanja ukupnih vrednosti holesterola i triglicerida u krvi (hiperlipoproteinemije) ili poremećaja pojedinih lipidnih čestica (dislipoproteinemije).

Hiperliporoteinemije (HLP) i dislipoproteinemije su patološka osnova nastanka procesa ateroskleroze i sledstvenih kardiovaskularnih bolesti (KVB) i cerebrovaskularnih bolesti (CVB).

Ishrana visoke energetske gustine, nedovoljna fizička aktivnost i pušenje najučestaliji su činioci rizika za nastanak poremećaja masnih materija u krvi.

Ishrana visoke energetske gustine, nedovoljna fizička aktivnost i pušenje važan su činoic rizika za nastanak maliginih oboljenja debelog i završnog creva, dojke, materice i prostate.

Učestalost poremećaja masnih materija je visoka u odraslih osoba no utvrđen je i porast učestalosti HLP i dislipoproteinemija i u dece/adolescenata što predstavlja rizik za ranu pojavu visokog krvnog pritiska i ateroskleroznih kardiovaskuarnih bolesti.

Ženski pol predstavlja poseban rizik za pojavu poremećaja metabolizma masnih materija.

Medicinska nutritivna terapija poremećaja masnih materija je prvi korak u lečenju poremećaja metabolizma lipida, povećanje fizičke aktivnosti je dugi korak, a treći korak je primena lekova za sniženje vrednosti masnih materija u krvi.

Primena lekova u snižavanju vrednosti masnih materija u krvi takođe zahteva pravilnu ishranu.

U opštem verovanju o načinu lečenja poremećaja masnih materija postoje mnogobrojne zablude koje su štetne po zdravlje.

Stručni principi medicinske nutritivne terapije u lečenju poremećaja masnih materija u krvi najbolji su način prevencije kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti i određenih lokalizacija malignih bolesti.

U Ordinaciji Novaković medicinsku nutritivnu terapiju poremećaja masnih materija u krvi, primenjuje Prof. dr Budimka Novaković, subspecijlista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Visok krvni pritisak

Visoki krvni pritisak (Hypertensio arterialis) je bolest savremenog načina života sa uzlaznom učestalošću i predstavlja najvažniji činioc rizika za nastanak kardiovaskularnih i cerbrovaskularnih bolesti.

Ishrana visoke energetske gustine, prevelik dnevni unos soli, nedovoljna fizička aktivnost, pušenje, zloupotreba alkohola i dugotrajni stres najčešći su savremeni rizici za nastanak visokog krvnog pritiska.Visok krvni pritisak može biti posledica postojanja drugih oboljenja (sekundarna hipertenzija).Kada ne može da se utvrdi uzrok visokog krvnog pritiska onda se govori o esencijalnoj hipertenziji.

Savremeno medicinski obrazovani porodični lekari, internisti i kardiolozi nakon utvrđivanja visokog krvnog pritiska i preporuke medikmentoznog lečenja, upućuju osobu sa visokim krvnim pritiskom kod lekara subspecijaliste za ishranu zdravih i bolesnih ljudi.

Osobe se arterijalnom hipertenzijom koje su gojazne, imaju povećanu vrednost šećera u krvi i poremećaj masnih materija kao osnovni vid lečenja treba da imaju medicinsku nutritivnu terapiju.Prihvatanje i primena postupaka MNT dovodi do značajnog poboljšanja vrednosti krvnog pritiska i učestalo takve osobe nemaju više potrebu za medikamentoznom terapijom.

U Ordinaciji Novaković medicinsku nutritivnu terapiju visokog krvnog pritiska primenjuje Prof. dr Budimka Novaković, subspecijlista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Metabolički sindrom

Kardiovaskularne bolesti

Cerebrovaskularne bolesti

Malignih bolesti

Giht

Osteoporoza i bolesti koštanog sistema

Bolesti organa za varenje

Bubrežnih bolesti

Mentalno uslovljenih poremećaja unošenja hrane