Stručna pomoć proizvođačima hrane

Stručna pomoć u kreiranju dijetetskih proizvoda

U izradi...

Stručna pomoć u kreiranju funkcionalne hrane

U izradi...

Stručna pomoć u deklarisanju mineralnih voda

U izradi...

Stručna pomoć u deklarisanju nutritivne izjave za dijetetske proizvode

U izradi...

Pomoć turističkim agencijama u ponašanju u oblasti zdravstvene bezbednosti hrane

U izradi...

Pomoć građanima o načinu ponašanja prilikom putovanja u sprečavanju bolesti prenosivih hranom

U izradi...

Izrada predloga deklaracije svih prehrambenih proizvoda koji se plasiraju na tržište Republike Srbije

U izradi...

Pomoć u prikupljanju i tumačenju važećih propisa EU iz oblasti bezbednosti hrane

U izradi...

Stručna pomoć u uvođenju HACCP sistema u proizvodnju namirnica i gotove hrane

U izradi...

Stručna pomoć u uvođenju opštih principa higijenske prakse u ugostiteljskim i turističkim objektima

U izradi...

Stručna pomoć u oglašavanju prehrambenih proizvoda

U izradi...