Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Biografija

Prof. dr Budimka Novaković je dijetoterapeut (subspecijalista ishrane zdravih i bolesnih ljudi) i redovni je profesor Medicinskog fakulteta Univerzieta u Novom Sadu. Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizaciju, subspecijalizaciju, magistrski rad i doktorsku disertaciju završila je/odbranila je na Medicinskom fakultetu Univerzita u Novom Sadu.

Urednik je i autor je više udžbenika iz oblasti ishrane i zdravlja. Objavila više radova u međunarodnim i domaćim časopisa i učestovovala kao predavač na mnogobrojnim stručnim i naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bila je učesnik ili rukovodilac različitih naučnih projekata. Prof. dr Budimka Novaković bila je mentor većeg broja diplomskih radova, magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Preciznije informacije možete o svemu navedenom pronaći u bibliografiji prof. dr Budimke Novaković.

Bibliografija

Pogledajte kompletnu bibliografiju Prof. Dr Budimke Novaković klikom na dugme pored.
Prof. dr Budimka Novaković radi u Ordinaciji Prof. Novaković / Ordinaciji Aktivno Zdravlje BN koja je osnovana je 2007. godine.

30

Godina iskustva

80

Objavljenih radova

4333

Zadvoljnih pacijenata

5

Autorskih udžbenika