Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

o nama

Unapređenje zdravlja

Kontaktirajte nas.

Hrana je treći uslov opstanka svih živih bića. Ishrana u prvih 1000 dana života, od začeća preko intrauterinog razvoja do navršene druge godine života, je najvažnija odredinca zdravlja odojčeta, ali i odraslog čoveka.

  • Ishrana
  • Medicinska nutritivna terapija
  • Ishrana zdravih ljudi
  • Planiranje ishrane
  • Stučna pomoć
  • Interakcija

16

Godina
postojanja.

O nama

Ordinacija Prof. dr Novaković (Ordinacija Aktivno Zdravlje BN) osnovana je 15. 09. 2007. godine sa namerom da nutritivnim savetovanjem (postupci medincinske nutitivne prevencije i medicinske nutritivne terapije):

– unapredi zdravlje ljudi

– smanji rizik za nastajnje bolesti

– leči bolest ili umanji tegobe bolesti

Hrana je treći uslov opstanka svih živih bića. Ishrana u prvih 1000 dana života, od začeća preko intrauterinog razvoja do navršene druge godine života, je najvažnija odredinca zdravlja dojčeta, ali i odraslog čoveka.

Optimalna nutritivna strategija je konsultacija sa dijtoterapeutom u periodu dobrog zdravlja i u nekim novim počecima u životu: polazak deteta u obdanište i školu, početak studuranja (praćen promenom mesta življenja i naglom promenom načina ishrane i života), period trudnoće i dojenja, početak bavljenja sportom, početkom odraslog perioda života da bi smanjili mogući rizici za nastanak masovnih nezaraznih bolesti, u starijem životnom dobu da bi se održao dobar kvalitet života.

30

Godina iskustva

80

Objavljenih radova

4333

Zadovoljnih pacijenata

5

Autorskih udžbenika