Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Interakcija hrane, dijetetskih suplemenata, fitopreparata i lekova

Nauka o ishrani treba da pomaže nutrivigilancu i da objasni moguće interakcije hrane, dodatka ishrani, fitopreparata i lekova.

Nutrivigilanca podrazumeva nužne i stručne aktivnosti koje se odnose na otkrivanje, procenu i prevenciju opasnosti u vezi sa upotrebom hrane, dijetetskog suplementa ili hrane za medicinsku namenu.

Lek – bilo koja hemijska materija koja može da utiče na životne procese.

Hrana – lek interakcije su stručni pojam koji obuhvata uticaj dodatak ishrani, fitopreparata i lekova na nutritivni status. Nuspojave lekova mogu delovati na nutritivni status kroz uticaj na apetit, gastrointestinalni trakt, metaboličke efekte, uticaj na bubrežne eliminacione sposobnosti i druge sisteme organa.

Lek – nutrijent interakcije su specifične promene u aktivnosti leka izazvane nutrijentom/nutrijentima. Promene u kinetici nutrijenata izazvane lekom.

Hrana – lek (obuhvata i lek – nutrijent interakcije) su uticaj leka, dijetetskog suplementa i fitopreparata na nutritivni status:

 • apetit
 • gastrointestinalni trakt
 • metaboličke efekte
 • bubrežne eliminacione sposobnosti
 • druge sisteme organa

 

Naša stručna pomoć vama je savetovanje za:

 • primenu leka u odnosu na namirnice i obroke
 • upotrebu dijetetskih suplemenata (dodataka ishrani)

 

Koristi od minimiziranja hrana – lek interakcija su:

 • lekovi dostižu očekivani efekat
 • ne prekida se uzimanje lekova
 • smanjenje dodavanje drugih lekova
 • smanjenje dodavanje zahteva za suplementaciju
 • izbegavaju se neželjeni efekti
 • očuvanje nutritivnog statusa
 • nema akcidenata i povreda
 • nema komplikacija bolesti
 • nema zdravstvenih troškova
 • prevencija nutritivnih deficita povezanih sa dugotrajnom upotrebom leka/lekova