Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Hrana je lek (zdravstvene koristi od dijetoterapije)

Još od Hipokrata poznati princip ,,hrana je lek’’ kaže da hrana i ishrana mogu direktno uticati na zdravlje ljudi i lečenje/kontrolu bolesti Navedni princip doživljava renesansu u 21. veku.

Nepravilna ishrana povećava rizik za nastajanje gojaznosti, tipa 2 dijabetesa, koronarne bolesti srca, malignih bolesti, osteoporoze i kognitivnih poremećaja. Jednakost u dostupnosti ,,zdrave’’ hrane je važan aspekt lečenja i kontrole bolesti. Prema istraživanju Globalno opterećenje bolestima (1990. – 2017. godina) oko 11 miliona smrti i 255 miliona izgubljenih dana zdravog živora usled prerane onesposoljenosti/invalidnosti godišnje se pripisuje rizicima iz ishrane.

Koncept hrana je lek ili hrana kao lek predstavlja nutritivne intervencije u prevenciji, lečenju i kontroli specifičnih kliničkih stanja. Prema brojnim vodičima u svetu, promene u načinu ishrane se prepisuju kao prva terapijska linija u mnogobrojnim bolestima, ali se navedeno vrlo retko dešava u praksi.

Promene u načinu ishrane su prva terapijska linija u mnogim masovnim nezaraznim boestima (gojaznosti, dijabetesu, visokom krvnom pritisku, koronarnoj bolesti srca). Medicinska nutritivna terapija je važna u endokrinim poremećajima i drugim bolestima koje oštećuju zdravlje žena kao što su sindrom policističnih jajnika i endometrioza. Pravilna ishrana može da smanji rizik od osteoporoze i preloma u postmenopauzalnih žena

Narastajući su dokazi da osobe sa neurološkim poremećajima, od migrene do Alzheimer-ove bolesti, mogu imati zdravstvene koristi od promene u načinu ishrane/medicinske nutritivne terapije. Medicinska nutritivna terapija, nastala kao hibrid između mediteranske ishrane i DASH ishrane (DASH diet), MIND ishrana (MIND diet) može da odloži ili da smanji rizik za pojavu demencije

Lekovi za lečenje dijabetesa tip 2 ili poremećaja masnih maerija u krvi su nemoćni ukoliko je ishrana dugotrajno nepravilna, a obim struka veliki. Dijetoterapeut je lekar koji će Vam predložiti individualni plan ishrane u odnosu na poremećaj/bolest koji je utvrđen/a.