Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Kako osigurati/povećati bezbednost
upotrebe dodatka ishrani

Erice Manifesto 2022: On the Surveillance of Potential Harms Caused by Food Supplements in Europe / Accepted: 26 February 2023 / Published online: 6 April 2023 © The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Switzerland AG 2023

Dodaci ishrani (dijetetski suplementi; DS) široko se koriste u Evropi u nameri da se postigne i održi dobro zdravlje. Prodaja DS brzo raste u svim evropskim zemljama. Urađeno je istraživanje sa ciljem da se utvrdi koliko često i zašto potrošači u Evropskoj uniji (EU) koriste dodatke ishrani. Tokom 2022. godine intervijusano je 13.200 odraslih osoba iz 14 zemalja EU. Aneketom je utvrđeno da je 88% ispitanika u nekom periodu svog života koristilo dodatke ishrani, a čak 93% anketiranih je odgovorilo da je koristilo dodatke ishrani u poslednjih 12 meseci.

Zbog svega navedenog vodeći stručnjaci iz oblasti nutrivigilance su sačinili i objavili Erice Manifesto. (ceo tekst na engleskom jeziku je u prilogu).

Cilj Erice manifesta je:

– povećanje svesti o bezbednoj upotrebi dodataka ishrani (dijetetskih suplemenata)

– promovisanje stvaranje zajedničkog evropskog sistema praćenja bezbednosti upotrebe DS

– informisanje građana i zdravstvenih radnika o:

     – mogućim rizicima povezanih sa značajno povećanim korišćenjem dodataka ishrani

     – ohrabrivanje građana i zdravstvenih radnika da prijavljuju neželjena dejstva dodataka ishrani.