Our mission is to ensure the generation of accurate and precise findings.

GET UPDATE

Please enter subscribe form shortcode

Održiva ishrana i zdravlje

Možda ste se primeteli dve piramide Barila centra za hranu i ishranu (Barilla Center for Food & Nutrition) na sajtu Ordinacije Novaković koje kažu ,,dobro je za Vas dobro je za Planetu!’’

Ishrana je treći uslov života, vazduh i voda su prva dva uslova održanja živih bića. Vazduh, voda i zemljište bitno utiču na količinu i kvalitet hrane odnosno zdravlje ljudi, ali određeni dugotrajni način ishrane ljudi utiče na poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju. Neodgovarajući kvalitet vazduha vode rizici su za oštećenje zdravlja ljudi.

Prehrambeni sistem može da unapredi zdravlje ljudi i održi stabilnost životne sredine. Vodeći prehrambeni, zdravstveni, ekološki i politički izazov u 21. veku je kako osigurati pravilnu ishranu (nutritivno gustu ishranu) za narastajuću globalnu populaciju uz očuvanje i unapređenje životne sredine. Aktuelni prehrambeni sistem i ishrana (konzumiranje visoko prerađenih namirnica) značajno oštećuju zdravlje ljudi i zdravlje planete. Poljoprivredna proizvodnja sa 30% doprinosi zagađenju životne sredine.

The EAT-Lancet Commission koju čine stručnjaci iz oblasti zdravlja ljudi, poljoprivrede, zaštite životne sredine i političkih nauka iz 16 zemalja sveta postavila je globalne naučne ciljeve zasnovane na najvažnijim dokazima iz oblasti ishrane i održive poljoprivredne proizvodnje.

Definisanje pravilnih navika u ishrani je od ogromne važnosti jer se stvaraju uslovi za bolje privatanje stručnih nutritivnih vodiča u različitim populacionim grupama, u preventivnim i kliničkim zdravstvenim ustanovama, za razvoj politike za potporu vodičima za pravilnu ishranu i za sprovođenje kontrole u primeni određenog načina ishrane kako na individualnom tako na populacionom nivou. Dugoročna primena ,,održivih’’ vodiča za ishranu bi značajno doprinela unapređenju zdravlja Planete.

Globala ekološka cena na 100 g namirnice najbolje ilustruje prethodni tekst:

  • voće – 3 m2
  • povrće:

– sirovo 9 m2
– bareno -14 m2

  • hleb -6,7 m2
  • maslinovo ulje hladno ceđeno -14.6 m2
  • sir – 75 m2
  • meso crveno:

– sirovo – 95 m2
– grilovano – 105m2.

 Svaki čovek doprinosi ili odmaže svome zdravlju i zdravlju Planete, etika svih nas kao potrošača mora biti zasnovana na sledećim principima:

  • smanjiti bacanje zdravstveno bezbedne hrane odnosno smanjiti količinu prehrambenog otpada (food waste)
  • smanjiti konzumiranje visoko prerađene hrane
  • smanjiti konzumiranje visoko prerađenih namirnica.